Tidigare föredrag – tematiskt

Här finns några av de föredrag som hållits i fulltext.

Föredragen är tematiskt ordnade..
(Samma föredrag kan förekomma på flera ställen.)

(Markusstiftelsen delar inte nödvändigtvis föredragshållarnas ståndpunkter.)

Kategorier:

TROSLÄRA – DOGMATIK
BIBELN
APOLOGETIK – ARGUMENT FÖR DEN KRISTNA TRON
BIBLISK HISTORIA
KYRKOHISTORIA
SJÄLAVÅRD OCH PSYKOLOGI
HISTORIA
MUSIK

TROSLÄRA – DOGMATIK

Bibeln

Gunnar Persson, teol.kand., fil.mag.

7 maj 2006

BIBELN

Om Bibeln

Gunnar Persson, teol.kand., fil.mag.

7 maj 2006

1 Mosebok

Martin Wihlborg, civ. ing.

5 febr 2006

Markus

Gunnar Persson, teol.kand., fil.mag.

15 jan 2006

Biblisk arkeologi

Ulf Densloe, kyrkoherde em

18 mars 2007

Judiskt och kristet

Jesus i den judiska påsken
Underlag för föredraget:
predikan av Tony Larsson
Påskhaggadah av Lars Enarsson

Tony Larsson, bibelöversättare

15 april 2007

APOLOGETIK – ARGUMENT FÖR DEN KRISTNA TRON

Bibeln

Gunnar Persson, teol.kand., fil.mag.

7 maj 2006

Övrigt

En fysikers syn på tillvaron
(Talarens hemsida)

Allan Emrén, fil dr

8 oktober 2006

Ulf Densloe, kyrkoherde em

18 mars 2007

BIBLISK HISTORIA

Urhistorien

Martin Wihlborg, civ. ing.

5 febr 2006

Nytestamentlig tid

Gunnar Persson, teol.kand., fil.mag.

7 maj 2006

Gunnar Persson, teol.kand., fil.mag.

15 jan 2006

KYRKOHISTORIA

Urkyrkan

Gunnar Persson, teol.kand., fil.mag.

7 maj 2006

Gunnar Persson, teol.kand., fil.mag.

15 jan 2006

Europa – från 1500-talet

Stefan Pehrson, fil kand.

21 oktober 2007

Europa – från 1600-talet

Johann Sebastian Bach
– tjänare åt Gud och nästan

Stefan Pehrson, fil kand.

19 febr 2006

Stefan Pehrson, fil kand.

29 oktober 2006

Stefan Pehrson, fil kand.

28 januari 2007

Sverige

Självmord och självmordsprevention i det tidigmoderna Sverige – Människa och människovärde i en samhällelig kontext

Yvonne Maria Werner, docent i historia.

9 nov 1999

SJÄLAVÅRD OCH PSYKOLOGI

Teologi och psykologi – hur kan psykologin hjälpa oss att få en bättre relation med Gud?

Gunnar Persson, teol.kand., fil.mag.

13 maj 2007

Självmord och självmordsprevention i det tidigmoderna Sverige – Människa och människovärde i en samhällelig kontext

Yvonne Maria Werner, docent i historia.

9 nov 1999

Historia

Självmord och självmordsprevention i det tidigmoderna Sverige – Människa och människovärde i en samhällelig kontext

Yvonne Maria Werner, docent i historia.

9 nov 1999

Musik

Johann Sebastian Bach
– tjänare åt Gud och nästan

Stefan Pehrson, fil kand.

19 febr 2006

Stefan Pehrson, fil kand.

29 oktober 2006

Stefan Pehrson, fil kand.

28 januari 2007

Stefan Pehrson, fil kand.

21 oktober 2007