Markusstiftelsen
– ändamål

Markusstiftelsens ändamål är enligt stiftelseurkunden (8 november 1998):

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att i Göteborg inrätta ett centrum med Bibeln som grund. Detta centrum har att främja en kyrklig undervisning samt att stödja ett rikt gudstjänstliv.

Denna stiftelse bör omfatta:

  1. Student- och gymnasisthem
  2. Kapell
  3. Kursverksamhet
  4. Övrig verksamhet som främjar kristen tro och kristet liv

Detta ändamål förtydligades i ett styrelsebeslut den 8 november 2005, §6, på följande sätt:

Stiftelsen verkar inom Svenska kyrkans andliga tradition. När vi valt att i stiftelseurkunden anta ”Bibeln som grund” för stiftelsens verksamhet, skall detta ses som en anslutning till den evangelisk-lutherska bekännelsen, samt en tillämpning av dess principer om Skriften allena, Skriftens klarhet och Skriftens tillräcklighet.