Vad är kristen tro? – Fler lästips

Jag har nu försökt att kort sammanfatta vad vi kristna tror. Om Du vill gå vidare, finns det många möjligheter att få mer kunskap om den kristna tron. Givetvis är du alltid välkommen att kontakta oss, om du har frågor eller funderingar kring kristen tro! De flesta av de böcker, som rekommenderas nedan, går att få tag på i någon av de bokhandlar och bibliotek som finns på vår länksida. Man kan också söka på antikvariat. Vissa texter finns även på nätet.

Här presenteras först vägar till mer kunskap om trons innehåll, sedan några böcker som argumenterar för den kristna tron.

Trons innehåll

Alphakurs

Ett bra sätt att ta del av den kristna trons innehåll är att gå en Alfa-kurs. Den ges i många församlingar. På www.alphasverige.org kan du se om det finns någon sådan kurs nära dig.

Livets frågor: en introduktion i kristen tro.

En lättläst bok som besvarar allmänna frågor om kristen tro är Nicky Gumbel, Livets frågor: en introduktion i kristen tro. Göteborg: Nytt Liv, Stockholm: Normans 1997 (256 s). Originaltitel: Questions of Life, England: Kingsway Publications.

Den apostoliska och nicenska trosbekännelsen

Korta sammanfattningar av den kristna tron. Den Nicaenska Trosbekännelsen kom hela den världsvida kyrkan överens om år 381 och den Apostoliska är också mycket gammal. Att de är gamla, är inget negativt för oss kristna. Den kristna tron bygger ju på vad Jesus och apostlarna gjort och berättat, och det var ju ännu tidigare. Tron ser likadan ut idag! Dessa texter finner man bl.a. i de flesta psalmböcker.

Credo och Lausannedeklarationen

Något längre sammanfattningar finns i Credos trosgrundval från 1985 och Lausannedeklarationen från 1974. Credo är en kristen elev- och studentrörelse i Sverige. Lausannedeklarationen är en internationell ekumenisk text.

Martin Luthers lilla katekes

Martin Luthers lilla katekes från 1529 ger en något längre, men fortfarande kortfattad sammanfattning. Den finns i många utgåvor och finns också i de flesta psalmböcker.

Doktor Martin Luthers lilla katekes med kort utveckling.

Det finns också i en kommenterad utgåva, som heter Doktor Martin Luthers lilla katekes med kort utveckling, även kallad 1878 års katekesutveckling. Den finns tyvärr inte i tryck just nu, men är lätt att få tag på i second hand-butiker. Nackdelen är att den har ett lite ålderdomligt språk.

Innersidan: En vandring genom den apostoliska trosbekännelsen.

En modern och lättillgänglig sammanfattning av den kristna tron finns i Innersidan: En vandring genom den apostoliska trosbekännelsen av Bengt Pleijel. Åh: Vetekornet 1975. (senast utgiven 1999) (203 sidor) Också denna bok utgår från Luthers katekes.

Bibelskolan.com

Bibelskolan.com.

Teologins historia: En dogmhistorisk översikt

Vill man sätta sig in i hur den kristna tron utvecklats, kan man med fördel läsa Bengt Hägglund, Teologins historia: En dogmhistorisk översikt, Malmö: Liber, 1956, 1981 (435 s). Inte alltför svårläst.

Kristen dogmatik

En ännu mer omfattande bok är D. Franz Pieper, D. DR J.T. Mueller, Kristen dogmatik i svensk, bearbetad översättning utgiven av Tom G.A. Hardt, Uppsala: Pro Veritate 1985 (736 s). En luthersk dogmatik med ett mer akademiskt språk (dogmatik betyder troslära).

Early Christian Doctrines

En bok som på engelska behandlar läroutvecklingen under de första århundradena är J.D.N. Kelly, Early Christian Doctrines, London: A & C Black 1958, 1977 (511 s).

Argument för Kristen tro

Kanske är Ditt problem inte att Du vet för lite om kristen tro, utan att Du tycker att det är för mycket som inte stämmer. Då finns det också några böcker jag skulle vilja rekommendera (att argumentera för den kristna tron brukar kallar apologetik).

Kristen på goda grunder: Om sanning i en tid av tvivel

Stefan Gustavsson, Kristen på goda grunder: Om sanning i en tid av tvivel, Stockholm: SESG-media och Cordia 1997 (246 s). En systematisk bok som inte räds utmaningar.

Fallet Jesus: fakta och indicier – en reporters personliga granskning

Lee Strobel, Fallet Jesus: fakta och indicier – en reporters personliga granskning, Örebro: Libris 2002 (311 s). Lee Strobel är rättsreporter. Han beslutade sig för att granska vilka bevis det finns kring Jesu uppståndelse. Han undersökning ledde till att han blev kristen. Boken är en intervjubok där Strobel intervjuar teologer inom olika fält. Lättläst. Orginalets titel: The Case for Christ, Grand Rapids, Michigan, USA: Zondervan 1998.

Fria eller fälla: en reporter ställer kristen tro mot väggen

Lee Strobel, Fria eller fälla: en reporter ställer kristen tro mot väggen, Örebro: Libris 2003. (278 s) Också detta är en intervjubok, men ämnena är denna gång lidande, mirakler, evolutionen, Jesus som ända vägen till Gud, helvetet, allt ont som kyrkan gjort genom historien. Lättläst. Orginalets titel: The Case for Faith, Grand Rapids, Michigan, USA: Zondervan 2000.

Kan man vara kristen?

Den kände kristne författaren C S Lewis – som bl.a. skrivit Narniaberättelserna – har skrivit den lättlästa och mycket läsvärda boken Kan man vara kristen?, Örebro: Libris, senast utgiven 2000 (180 s). Finns tyvärr inte i tryck just nu. Orginalets titel: Mere Christianity, London: Wm Collins & Sons 1942. Finns i många nyutgåvor. Ett centralt kapitel i boken finns i särtryck: Vad de kristna tror, Örebro: Libris 1989 (38 s).

Reasonable Faith: Christian Truth and Apologetics

Läser man engelska, kan man läsa William Lane Craig, Reasonable Faith: Christian Truth and Apologetics, Wheaton, Illinois, USA: Crossway Books 1994 (350 s).

Du är som sagt alltid välkommen att höra av Dig till oss. Kanske kan vi svara på Dina frågor, eller hjälpa Dig att komma vidare? För bokhandlar och bibliotek: se länksidan.