Kristen tro
– inledning

Markusstiftelsens ärende framför alla andra är, att Du skall få lära känna Gud, bli Hans barn och få evigt liv. Det passar därför bra, att vår hemsida inleds med en presentation av vad kristen tro är!

Den beskrivning av kristen tro, som presenteras på dessa sidor, är ingen specialtolkning för Markusstiftelsen. Det är inte ens en utpräglat luthersk tolkning. Jag tror faktiskt att alla klassiskt troende kristna oavsett samfund håller med om innehållet, även om man naturligtvis kan formulera sig olika och lägga betoningarna lite olika.

Du kan välja mellan
* en kort sammanfattning
eller
* en lite längre sammanfattning av kristen tro.

Och här finns fler lästips om kristen tro.