Stöd oss – arbete

Vi behöver mycket konkret arbete i förverkligandet av visionen. I nuläget handlar det mycket om att driva visionen framåt, knyta kontakter, inspirera, förankra visionen i kyrkor och samfund, och förstås om att samla in pengar. Men det handlar också om att utarbeta visionen mer i detalj och att konkretisera dess förverkligande.

Vi behöver också hjälp med nuvarande studenthem i form av allt som man kan göra på ett studenthem. Detta skulle frigöra ekonomiska resurser till det nya bygget.

Kontakta gärna någon i styrelsen, om Du är intresserad av att hjälpa till med något av detta.