Ordningsregler
– Markusgården

På Markusgården vill vi att alla skall trivas. Vi vill leva på ett sätt som är förenligt med kristen tro. Vi har därför sammanställt följande ordningsregler för boendet. Innan Du söker rum på Markusgården, bör Du läsa igenom dessa regler och fundera över om det är denna typ av boende Du är intresserad av.

Lås

Den boende är skyldig att förebygga inbrott och stöld. Tänk på att Du har ansvar också för andras ägodelar! Ytterdörrar får aldrig lämnas olåsta, om Du inte har direkt uppsikt över aktuell dörr. Fönster skall vara ordentligt stängda, när Du lämnar huset.

Brand

Den boende är skyldig att förebygga brand. Du har ansvar för andras liv och egendom! Oaktsamhet beivras (den som orsakar eldsvåda, kan dömas till fängelse).

  • Stäng av spisen!
  • Släck levande ljus!
  • Stäng av elektrisk utrustning och drag gärna ur kontakten.

Alkohol och droger

Det är inte tillåtet att överkonsumera alkohol eller att nyttja droger.

Övernattning

Män och kvinnor, som inte tillhör samma familj, får inte övernatta på samma rum. (Denna regel är tänkt att uttrycka den kristna synen att sexualiteten hör till äktenskapet – se Vad är kristen tro?)

Ljud

Det är inte tillåtet att spela musik eller föra oväsen på ett sådant sätt att någon blir störd, t. ex. i studier. Mellan klockan 22 och 10 skall det vara möjligt att sova. Detta gäller även helger. Undantag efter alla hyresgästers samtycke. Gemensam andakt eller mässa får inte störas.

Djur

Husdjur får av allergi- och sanitetsskäl inte vistas i huset. Husdjur får inte stadigvarande hysas i trädgården.

Rökning

Rökning är av allergi- och trivselskäl förbjuden i huset. Rökning är inte tillåten så nära huset, att rök kan komma in genom fönster eller ventiler.

Inriktning

Det är inte tillåtet att på studenthemmet aktivt motarbeta Markusstiftelsens vision och inriktning.

Gemensamma utrymmen

Den boende är skyldig att efter användning återställa gemensamma utrymmen och utrustning i rent skick och i god ordning. Den boende är skyldig att delta i städning av gemensamma utrymmen, samt bidra till inköp av städmaterial och hygienartiklar.

Olagligheter

Det är naturligtvis inte tillåtet att ägna sig åt olagligheter i huset. Olaglig verksamhet beivras.

Att bo tillsammans

  • Bemöt varandra vänligt.
  • Tag ansvar för hygienen
    Vid egen sjukdom
    Vid hantering av livsmedel, framför allt rått kött.
  • Låna inte andras saker utan lov.