Markusstiftelsen
– sammanfattning

Vision

Markusstiftelsens vision är att i Göteborg inrätta ett kristet centrum med
– en kyrka med regelbunden Gudstjänstverksamhet.
– ett stort kristet studenthem.
– undervisningsverksamhet.

Nuvarande verksamhet

Markusstiftelsen äger och driver sedan år 2000 det lilla kristna studenthemmet Markusgården i Göteborg. Hemmet har 14 rum, samt kapell med regelbunden Gudstjänstverksamhet.

Markusstiftelsen driver också sedan 2005 Bibelskola Göteborg tillsammans med Peter Isac Beens utbildningsstiftelse, vilken även driver Församlingsfakulteten och LM Engströms gymnasium.

Stiftelsen

Bibeln är grunden för vårt arbete och vi står med ekumenisk öppenhet i den evangelisk-lutherska traditionen.
Markusstiftelsen grundades 1998.

Tillsyn

Markusstiftelsen anlitar auktoriserad revisor och står under länsstyrelsens tillsyn.

Stöd oss!

Vi tackar varmt för böner, gåvor och arbete, för att förverkliga denna vision!
Vårt BankGirokonto är 5630-3407.