Kontakt

Besöks- och postadress

Liljeforsgatan 41

412 61 Göteborg

E-postadress

sekr(a)markusstiftelsen.se

Telefon till Gunnar Persson

031-20 97 92

Gåvor

Bankgiro:5630-3407

IBAN:SE51 6000 0000 0005 8985 6332

BIC:HANDSESS

Organisationsnummer: 85 51 01-48 25

Sänd ett e-post

Visitator

Stiftelsen står under episkopal tillsyn av:


Biskop Hans Martin Jönsson av Liepāja *

Liepāja stift, Lettlands Evangelisk-Lutherska kyrka

www.liepajasdieceze.lv


* Med asterisk markerade personer finns med bland stiftelsens grundare (se Historik).

Styrelsen

Orfärande

Olle Fogelqvist

olle.fogelqvist(a)hotmail.com

031- 93 59 22

0723-11 59 22

Sekreterare

Gunnar Persson *

sekr(a)markusstiftelsen.se

031-20 97 92

Ledamöter

Tomas Bokedal *

Marie Persson

Anders Svensson

Ständigt adjungerad



Johanna Nyholm Skoglund

* Med asterisk markerade personer finns med bland stiftelsens grundare (se Historik).

Kassör

Eva Odengård

eva.odengard(a)lme.nu

0735-69 66 38

Tillsyn

Markusstiftelsen anlitar auktoriserad revisor och står under länsstyrelsens tillsyn.

Webbsida


Ansvarig för innehåll

och utseendeGunnar Persson *

sekr(a)markusstiftelsen.se

031-20 97 92


* Med asterisk markerade personer finns med bland stiftelsens grundare (se Historik).