Kontakt

Besöks- och postadress

Liljeforsgatan 41

412 61 Göteborg

E-postadress

sekr(a)markusstiftelsen.se

Telefon till husfar Gunnar Persson

070-53 62 672

Gåvor, hyror och andra inbetalningar

Bankgiro: 5630-3407

IBAN: SE51 6000 0000 0005 8985 6332

BIC: HANDSESS

Organisationsnummer: 85 51 01-48 25

Använd organisationsnumret,

om Du vill nämna oss i Ditt testamente.

Sänd ett meddelande

Kontakt

Visitator

Stiftelsen står under episkopal tillsyn av:


Biskop Hans Martin Jönsson av Liepāja *

Liepāja stift, Lettlands Evangelisk-Lutherska kyrka

www.liepajasdieceze.lv


* Biskop Hans Martin är en av stiftelsens grundare (se Historia).

När han blev biskop, föll det sig därför naturligt att tillfråga honom om att vara vår visitator.

Styrelsen

Orfärande

Olle Fogelqvist

olle.fogelqvist(a)hotmail.com

031- 93 59 22

0723-11 59 22

Sekreterare

Gunnar Persson *

sekr(a)markusstiftelsen.se

070-53 62 672

Ledamöter

Tomas Bokedal *

Marie Persson

Anders Svensson

Ständigt adjungeradJohanna Nyholm Skoglund

* Med asterisk markerade personer finns med bland stiftelsens grundare (se Historik).

Kassör

Eva Odengård

eva.odengard(a)lme.nu

0735-69 66 38

Tillsyn

Markusstiftelsen anlitar auktoriserad revisor och står under länsstyrelsens tillsyn.

Webbsida


Ansvarig för hemsidan

Gunnar Persson *

sekr(a)markusstiftelsen.se

070-53 62 672


* Med asterisk markerade personer finns med bland stiftelsens grundare (se Historik).