Vad är kristen tro?
– kort sammanfattning

Nedan kan Du läsa en kort sammanfattning av kristen tro.

På denna länk kan Du läsa en längre sammanfattning av kristen tro.

Målet

För det första tror vi kristna att det existerar en varelse, som är större än allt vi kan tänka eller förstå. Denna varelse är levande och personlig. Han är lika verksam idag som i gångna tider och förmår göra allt som är logiskt möjligt och i enlighet med Hans goda vilja.

Han finns överallt och vet allt. Han är helig – fri från ondska och sådan att den som är ond inte kan komma i Hans närhet utan att förgås av Hans utstrålning. Han är också kärlek – Han älskar varje människa så högt att Han givit sitt liv för oss. Denna varelse kallas Gud och Herren och Han har skapat oss och hela världen.

Gud är vidare Treenig. Det betyder att han i sig själv är gemenskap. Han är tre personer. Ändå är Han inte tre varelser eller tre gudar, utan bara en enda. De tre personerna lever i fullkomlig kärlek och harmoni med varandra. De heter Fadern, Sonen och den Helige Ande eller bara Anden.

Målet för den kristna tron är att lära känna Gud och att få en personlig relation till Honom. Gud älskar Dig ofattbart mycket och vill ha en personlig relation med Dig. Gud är vår Skapare och Livgivare. Han är liv och Han ger liv. Han ger liv och glädje och allt. Gud är som solen. Står vi i solens ljus, blir vi varma och livet känns bra. Gömmer vi oss för solen, blir livet kallt och mörkt. På samma sätt kan den, som lever borta från Gud, aldrig få verklig och långsiktig lycka.

Problemet

Människorna levde från början i gemenskap med Gud, men de valde att vända sig bort från Gud och gå sina egna vägar, som inte var i enlighet med Guds goda vilja. De vände sig bort från solens ljus och fick treva sig fram i mörker.

De vände sig bort från Honom som ger livet, och konsekvensen blev lidande och död. Vi har alla del i denna bortvändhet, eftersom vi alla vänt oss bort från Gud. Vi har inte möjlighet att i egen kraft ta oss tillbaka till Honom.

Lösningen

Många har sökt en lösning på människans ensamhet, meningslöshet, lidande och död. Läkarvetenskapen, psykologin, filosofin och religionen sysslar alla med dessa frågor. Men ingen människa har funnit någon framkomlig väg. Poängen i den kristna tron är, att Gud själv har givit oss en framkomlig väg och den vägen heter Jesus Kristus. Jesus är Guds Son, den andra personen i Treenigheten. Han blev människa vid vår tideräknings början – utan att för den skull upphöra att vara Gud. Han föddes av jungfrun Maria i Betlehem i Israel. Eftersom Han är Gud, kan vi av Hans liv och undervisning se och förstå vem Gud är.

Det viktigaste Jesus gjorde var att dö och uppstå – Han blev avrättad på ett kors i Jerusalem ungefär år 30 och blev levande igen efter tre dagar i graven. Med sin död försonade Jesus människans bortvändhet från Gud. Med sin död dödade Jesus döden. Eftersom Han är Gud och äger liv i sig själv, och eftersom Han aldrig vänt sig bort från livet och ljuset hos Gud, kunde döden inte behålla Honom, utan Han blev levande igen efter tre dagar och visade sig för många av sina efterföljare.

Genom Jesu död och uppståndelse kan också jag få del av försoning och gemenskap med Gud, läkedom och evigt liv. Det enda jag behöver göra är att tro på Jesus, det vill säga att lita på Honom och att lita på att Han både kan och vill rädda mig från lidande, död och ensamhet till hälsa, liv och gemenskap med Gud. I samma ögonblick som jag litar på det, får jag förlåtelse för mitt gamla liv, Gudsgemenskapen återuppstår och jag kan börja leva mitt liv i gemenskap med Gud. Jesus tar min död och jag får Hans liv! Har jag svårt att lita på Jesus, får jag be Honom om hjälp med det.

Jag får också del av Den Helige Ande, som hjälper mig att leva i gemenskap med Gud, i enlighet med Hans vilja. Anden ingjuter Guds kärlek i våra hjärtan och hjälper oss att älska. Anden vill också hjälpa mig att tro på Jesus. Be därför om den Helige Ande!

Jag får dock inte allt på en gång. Livet med Gud börjar som en hemlighet, som lever i mitt inre. Jag kan ha mycket lidande och ensamhet kvar i mitt liv. Men en dag skall Jesus komma tillbaka. Fyrtio dagar efter sin uppståndelse for Han till Faderns högra sida i himmelen. Där är Han nu och det är därifrån Han skall komma tillbaka. Då skall Han för alltid göra döden och lidandet om intet och vi skall få leva i gemenskap med Honom och Fadern och Anden för evigt.

När man kommit till tro, är det viktigt att man finner en kristen församling. Det kan vara svårt att finna en bra församling, för alla tar inte Bibeln på allvar och andra slits sönder av splittring och intriger. Men det är viktigt att man inte ger upp! I församlingen är det viktigt att man blir döpt, d.v.s. nedsänkt i vatten i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Sedan är det fyra saker som är viktigt att göra regelbundet som kristen:

  • be – d.v.s. vara tillsammans med Gud – Vi får be Gud om vad vi vill. Han kan hjälpa oss!
  • läsa Bibeln – framför allt Nya Testamentet.
  • vara tillsammans med andra kristna och
  • fira nattvard – en måltid av bröd och vin, som man äter tillsammans med andra kristna och med Gud.

Allt detta gör man i församlingen, men be och läsa Bibeln kan man också göra ensam.

Här kan Du läsa vidare en längre sammanfattning av kristen tro.

Och här finns fler lästips.