Markusgårdens 20 års jubileum

Markusgårdens 20-årsjubiléum, 23 september 2020

Foto: Gunnar Persson

Onsdagen den 23 september 2020 firades studenthemmet Markusgårdens 20-årsjubiléum med mässa och grillfest i trädgården. Mässan leddes av f. Kai Larsen.