Till förstasidan

HISTORISKA BILDER
Vårfest, 29 maj 2007

Foto: Gunnar Persson