Till förstasidan

HISTORISKA BILDER
Snökapellet vintern 2010-2011


Lördagen den 11 december 2010 byggdes ett snökapell på Markusgården.


Islyktan från 26 januari.Kompletorium och invigning av islyktan 26 januari.Iskorset 27 januari.Mässa i snökapellet, Fettisdagen 8 mars.Mässa i snökapellet, Fettisdagen 8 mars.


Vintern 2010 - 2011 var mycket lång och kall.
Lördagen den 19 mars 2011 - 3 månader, 1 vecka och 1 dag senare - rasade snökapellet.(Foto 1 av Ulrika Lundback. Övriga foton av Gunnar Persson.)