Till förstasidan

HISTORISKA BILDER
Markusdagen den 25 april

Foto: Gunnar Persson


På Markusdagen den 25 april, firade vi evangelisten Markus med mässa och fest. Markus skrev ner vad Jesus sade och gjorde, för att budskapet skulle nå fler. Så har det nått ända till oss, 2000 år senare. Han gick också ut med budskapet själv. Troligen fick han lida martyrdöden. Därför firar vi Markus! Även år 2003.