Till förstasidan

HISTORISKA BILDER
Stiftelsens första offentliga verksamhet
Stiftelsens första lovsångsmässa leddes av Erling Ivarsson. Den firades i Buråskyrkan söndagen den 31 januari 1999, kl. 19.
AnnonsenSkriftetalet (Erling Ivarsson)Lovsången