Till förstasidan

HISTORISKA BILDER
Kungegården 1999-2003

Under tiden 1999 - 2003 ägde stiftelsen en fastighet på Annexgatan 9. I gamla ritningar kallas den Kungegården. Fastigheten visade sig dock svår att bygga om till studenthem.