Till förstasidan

MÄSSOR OCH KRISTET FORUM
Kristet Forum på LM Engströms gymnasium.

Foto: Gunnar PerssonStiftelsens visitator biskop Bertil Gärtner håller föredrag på Kristet Forum, LM Engströms gymnasium.Jonas Nilsson, präst, doktorand. Föredragshållare på Kristet Forum.

Se också "Historiska bilder" för fler foton.