Till förstasidan

HISTORISKA BILDER
Studenthemmets invigning, December 2000

Foto: Tomas Bokedal


Invigningen av studenthemmet Markusgården inleddes med gudstjänst i Buråskyrkan, därefter fika med tal i Buråskyrkan. En större gåva överlämnades vid detta tillfälle av Sankt Markusstiftelsen genom dess ordförande Maj-Britt Almerstam. Talade gjorde då också Stiftelsen Markusgårdens/Markusstiftelsens dåvarande ordförande Bengt Westholm.

Sedan gick alla i procession från Buråskyrkan till Liljeforsgatan. Här invigdes huset av stiftelsens visitator biskop em Bertil Gärtner. Kapellet är då ännu ej färdigrenoverat. Sedan ordnades rundvandring i det nya studentboendet under husmor Nina Hjorts ledning. Notera biskopens stola, som är en gåva vid en resa i Guatemala.
Processionskorset bärs av Gunnar Persson.Visitator: Biskop em Bertil Gärtner.Från vänster: Maj-Britt Almerstam, Bengt Westholm, Sören Bolander samt Nina Hjort.