Till förstasidan

HISTORISKA BILDER
Höstfest, 13 september 2010

Foto: Ulrika Lundback