Till förstasidan

HISTORISKA BILDER
Markusstiftelsens grundande


Markusstiftelsen grundades i Kareby församlingshem (norr om Kungälv), söndagen den 8 november 1998. Stiftelsen hette ursprungligen Stiftelsen Markusgården.

Från vänster: Magnus Haglund, Hans Jönsson, Per Högberg, Gunnar Persson, Bengt Westholm, Sören Bolander och Tomas Bokedal