Till förstasidan

HISTORISKA BILDER
Kombinerad berg- och solvärmeanläggning installerades på studenthemmet.
15-24 november 2006

Foto: Gunnar PerssonBorrning pågår av det 220m djupa hålet. 16 nov 2006.Containern för borrkax. 16 nov 2006.Kompressorn på uppfarten. 16 nov 2006.Borriggen sedd från B-köket. 16 nov 2006.Kollektorledningar matas ner i borrhålet. 17 nov 2006.Kollektorledningarna monteras. 17 nov 2006.Borrhål och kollektorledningar sedda från C-köket. 17 nov 2006.Gamla soltanken och oljepannan.Gamla oljetanken.Pannrummet efter installationen. Värmepumpen i mitten, varmvattentank till vänster och
driftenhet för solfångare till höger. (Foto: Anders Persson)