Till förstasidan

HISTORISKA BILDER
Altaret innan det kom till Markusgården
Altaret när det stod i Katakomben i rådhuskällaren.
Foto: Lennart Bourdette.