Till förstasidan

HISTORISKA BILDER
Lovsångsgudstjänst i Vasakyrkan
Erling Ivarsson avtackades i Vasakyrkan, för sin tid som präst på Åh stiftsgård, vid en mässa arrangerad av Markusstiftelsen, eller Stiftelsen Markusgården som den då hette, söndagen den 29 augusti 1999, klockan 18. Erling ville att avtackningsgåvorna skulle gå till Markusstiftelsen. Det inbringade ett större belopp, vilket vi är mycket tacksamma för.
ProcessionLovsångsdansNattvardErling ber