Till förstasidan

HISTORISKA BILDER
Arbetslördag, 21 april 2007

Foto: Gunnar Persson