Till förstasidan

HISTORISKA BILDER
Altarinvigningen
Det nya altaret togs i bruk i Markusgårdens kapell måndagen den 31 mars 2003 kl. 19 vid en mässa ledd av stiftelsens vice ordförande Sören Bolander. Dess ordförande Olle Fogelqvist assisterade. Helena Bondesson syns som textläsare.

Altaret har tidigare använts av Gatukapellet Katakomben, när de samlades i rådhuskällaren. Det har sedan dess använts som utomhusaltare av Franciscanbröderna i Jonsered.
(Foto: Rolf Aronsson)(Foto: Rolf Aronsson)