Till förstasidan

HISTORISKA BILDER
Välkomnande av ny visitator 13 mars 2018

Foto: Gunnar Persson


Biskop Hans Martin Jönsson av Liepāja i Lettlands Evangelisk-Lutherska kyrka är en av stiftelsens grundare. När han valdes till biskop, var det därför naturligt att välja honom till stiftelsens visitator. Vid en mässa den 13 mars välkomnades han i detta uppdrag.
Stiftelsens ordförande Olle Fogelqvist hälsar biskop Hans Martin välkommen som stiftelsens nye visitator.PredikanFörsamlingenRökelseMässaVälsignelsen