FOTOALBUMStudenthemmet Markusgården
Huset utvändigt
Kapellet
Studentrummen
Övriga lokaler
Brandsäkerhet
Trädgården
Utsikt från Markusgården
Panoramabild från taket samt flygfoto
Evangelisten Markus


Mässor och Kristet forum
Mässor på LM Engströms gymnasium
Kristet Forum på LM Engström


Historiska bilder
Stiftelsens grundande, 8 november 1998
Stiftelsens första lovsångsmässa, 31 januari 1999
Kungegården 1999-2003
Erling Ivarssons avtackning i Vasakyrkan, 29 augusti 1999
Hemsidesmuséum,
från juni 2000 och framåt

Liljeforsgatan före Markusgården
Bilder från invigningen av Markusgården, december 2000
Altaret innan det kom till Markusgården
Altarets invigning, 31 mars 2003
Markusdagen, 25 april 2003
Återsamlingsfest - 7 maj 2004
Julfest 15 december 2004
Kombinerad berg- och solvärmeanläggning installerades - 15-24 november 2006
Arbetslördag, 21 april 2007
Vårfest, 29 maj 2007
10-årsjubiléum, 8 november 2008
Examensfest 2009
Höstfest, 13 september 2010
Snökapellet vintern 2010-2011
Vårfest 10 maj 2011
Ny kalk, 8 juni, 30 augusti 2011
Utsikt mot norr innan grannen tog ner sina träd 13 feb 2012
Gåvor av f. Kai och Kriss
Välkomnande av ny visitator 13 mars 2018
20-årsjubiléum, 8 november 2018Design: Anders Persson