Till förstasidan

HISTORISKA BILDER
Ny kalk, 8 juni, 30 augusti 2011

Den 8 juni skänkte Birgit Magnusson en ny kalk och patén till Markusstiftelsen.
Foto: Ulrika Lundback.

Den 30 augusti togs kalken i bruk av fader Ulf B Densloe,
som också skänkte ett korporale och en palla.
Foto: Gunnar Persson.