Till förstasidan
Fotografier från Markusgården och dess verksamhet
är tagna av Gunnar Persson om inget annat anges.