10 ÅR

8 november 2008INBJUDAN

Stiftarna

Gamla och nya
Förebedjare
Donatorer
Bidragsgivare
Frivilliga medarbetare

Tidigare och nuvarande
Visitator
Styrelseledamöter
Kaplaner
Mässpräster
Husfäder
Husmödrar
Rektor
Lärare
Regelbundna föredragshållare
Webmasters
Vaktmästare
Boende
Elever
Regelbundna Gudstjänstdeltagare
Regelbundna Föredragsdeltagare

Företrädare för
Understödjande och samverkande
organisationer
Systerstiftelser

INBJUDS
härmed till

10-ÅRSHÖGTID

Lördagen den 8 november
kl. 12.00
på Markusgården
Liljeforsgatan 41
Göteborg

Högtiden inleds med
mässa
och följs av
enklare förtäring
samt
hågkomster och visioner.

ANMÄLAN
om deltagande

skall vara sekreteraren till handa
senast söndagen den 2 november.

031-20 97 92.
Ange eventuella matallergier och -intoleranser.

VÄLKOMNA!

Styrelsen

Hjälp oss gärna att sprida denna inbjudan vidare, eftersom vi saknar adresser till alla.

Markusstiftelsen hette tidigare Stiftelsen Markusgården i Göteborg.

Gåvor för att förverkliga vår vision tas tacksamt emot på PG 61 57 54-9.


Hämta Pdf-version för utskrift